Zelfstandig Thuis

Eigen kracht en netwerk
Sociaal Team Laarbeek biedt ondersteuning aan haar inwoners, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. De Wet maatschappelijke ondersteuning is een vangnet wat dit mede mogelijk maakt.  In de Wmo is het stimuleren van eigen kracht, netwerk en zelfredzaamheid erg belangrijk. De ondersteuning die wij vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor u kunnen organiseren, is maatwerk. Samen met u zoeken we naar de goedkoopste maar passende oplossing. Alleen als u in uw eigen omgeving niet voldoende hulp kunt krijgen, kunt u gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit betekent dat u altijd gevraagd wordt welke mogelijkheden er zijn om het ervaren probleem zelf, of met behulp van uw netwerk en/of vrijwilligers, op te lossen. U kunt hierbij ook denken aan voorliggende voorzieningen zoals de maaltijdservice of vrijwilligers via LEV-Laarbeek. 

In andere gevallen geven wij, van Sociaal Team Laarbeek, u gerichte professionele ondersteuning. Samen gaan we op zoek naar de juiste vorm van ondersteuning, waardoor u geholpen bent met uw vraag. Hierbij kunt u denken aan het inzetten van tijdelijke woonbegeleiding of individuele begeleiding vanuit het Sociaal Team. Daarnaast helpen we u graag op weg met vragen omtrent huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassingen of vervoersmogelijkheden. Samen gaan we op zoek naar een voor uw situatie passende oplossing. Dit doen we altijd op maat én kostenbewust. Zo zorgen we er samen voor dat de hulp beschikbaar blijft voor diegene die dit het hardst nodig hebben.

U kunt een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning, u kunt zich hiervoor melden bij de LEVgroep.