Hulpmiddelen

Hebt u moeite met uzelf te verplaatsen in en om de woning? Denk dan bijvoorbeeld aan een rolstoel of een tillift. Deze hulpmiddelen worden alleen verstrekt via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen die tijdelijk nodig zijn kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar.

U kunt een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning, u kunt zich hiervoor melden bij de LEVgroep.