Werk- en geldzaken

Gemeente Laarbeek heeft vele samenwerkingen met verschillende partners. Op het gebied van werk, bijstand en inkomen is de belangrijkste partner Senzer. Senzer is eveneens onderdeel van het Sociaal Team Laarbeek. U kunt in uw leven te kampen krijgen met geldzorgen, schulden of andere financiële zaken waar u vragen over heeft. LEV Laarbeek helpt u hiermee verder, in samenwerking met bijvoorbeeld de schuldhulpverlener.

 

Op het gebied van werk- en geldzaken werken wij samen met de volgende partners:

 

U kunt een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning, u kunt zich hiervoor melden bij de LEVgroep.