Werk, bijstand en inkomen

Bijzondere Bijstand
Als u kosten maakt die uitzonderlijk, individueel en noodzakelijk zijn, dan kunt u deze vergoed krijgen. Bijvoorbeeld rechtsbijstand, bewindvoeringskosten of bepaalde reiskosten. Een aanvraag voor Bijzondere Bijstand dient u direct in bij Senzer. Bekijk de aanvraagformulieren voor Bijzondere Bijstand op de website van Senzer.

 

Op het gebied van werk- en geldzaken werken wij samen met de volgende partners:

 

U kunt een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning, u kunt zich hiervoor melden bij de LEVgroep.