Hulp bij geldzorgen

Vind u het moeilijk om met geld om te gaan? Zoekt u hulp bij het oplossen van financiële problemen of schulden en zijn er leningen die niet meer afgelost kunnen worden? Is er sprake van achterstanden in de huur of overige onbetaalde rekeningen, dan is het verstandig om hulp te zoeken. Dit kan via Lev Laarbeek. Zij zullen in eerste instantie met u samen kijken naar uw inkomsten en uitgaven patroon en u begeleiden in het zoeken naar een oplossing.

 

Is uw schuld dermate opgelopen dat er een schuldentraject wenselijk is, dan wordt de schuldhulpverlener betrokken. De schuldhulpverlener zal samen met u op zoek gaan naar passende begeleiding tijdens een traject, hierbij valt te denken aan budgetcoaching, budgetbeheer of beschermingsbewind.

 

Op het gebied van werk- en geldzaken werken wij samen met de volgende partners:

 

U kunt een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning, u kunt zich hiervoor melden bij de LEVgroep.