Hulp bij laag inkomen

Gemeente Laarbeek heeft vele regelingen voor mensen met een laag inkomen. Te denken valt aan een collectieve zorgverzekering, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, maatschappelijke participatie, kwijtscheldingen en voorzieningen als Stichting Leergeld, maaltijdservice, Kledingbank, SuperSociaal. Via de buttons beneden aan de pagina wordt u doorgeleidt naar de betreffende regeling. Lukt het u niet om deze regelingen aan te vragen of twijfelt u of u hiervoor in aanmerking komt? De professionals van LEVLaarbeek kunnen u hierbij helpen.

Op het gebied van werk- en geldzaken werken wij samen met de volgende partners:

U kunt een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning, u kunt zich hiervoor melden bij de LEVgroep.