Vervoer

Om ervoor te zorgen dat u zich voldoende in uw eigen omgeving kunt verplaatsen zijn er verschillende vervoersmogelijkheden. Waar u voorheen mogelijk gebruik kon maken van eigen vervoer middels auto, OV en/of elektrische fiets, is dit vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking niet (meer) mogelijk. De consulent kijkt met uw mee in uw hulpvraag en gaat samen met u op zoek naar een passende oplossing voor uw vervoersprobleem. Ook hierbij geldt dat er goed onderzocht wordt welke mogelijkheden u zelf heeft om uw vervoersprobleem op te lossen.

U kunt een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning, u kunt zich hiervoor melden bij de LEVgroep.