Huishoudelijke ondersteuning

Kunt u uw huis niet meer zelf schoonmaken? Of opruimen en bedden verschonen? En is er onvoldoende hulp uit uw omgeving? Dan is er de mogelijkheid tot huishoudelijke hulp. Onze consulent bekijkt samen met u of hulp in de huishouding voor u een oplossing is en op welke wijze u deze zelf kunt organiseren. Lukt het u niet om deze hulp zelf te organiseren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een wmo-voorziening. Dit betekent dat de huishoudelijke hulp uw woning schoon en leefbaar maakt. Alleen dingen die u zelf niet meer kan worden overgenomen. Aanvullende en incidentele taken vallen niet onder huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO.

U kunt een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning, u kunt zich hiervoor melden bij de LEVgroep.