Ouderschap

Het ouderschap brengt voor iedere ouder een verantwoordelijkheid met zich mee. Hierover kunt u wel eens onzeker raken, omdat iedere ouder het goed wil doen. U kunt tijdens het ouderschap tegen allerlei problemen aanlopen met verschillende oorzaken. Zoals de balans tussen werk en gezin, geldzorgen, huiselijk geweld of een scheiding. Belangrijk is om altijd goed in contact te blijven met uw kind en mocht het even niet alleen lukken dan zijn er altijd instanties die u hierbij kunnen helpen.

Neem hiervoor contact op met de Gezins- en Jongerencoach. U kunt contact opnemen met het sociaal team via het e-mailadres sociaalteam@laarbeek.nl.

Opgroeien in Laarbeek
Alle kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers spelen daar natuurlijk een belangrijke rol in. De LEVgroep heeft een breed bereik door middel van het inzetten van jongerenwerkers. Daarnaast voorzien zij in een breed scala van groepsaanbod, passend bij de vraag van uzelf en/of uw kinderen. Zij kunnen u mogelijk al op weg helpen met uw vraag:

 

U kunt een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning, u kunt zich hiervoor melden bij de LEVgroep.